Biuro Handlu Zagranicznego   Biuro Handlu Zagranicznego
    Marianna Ostwald 
    tel.  + 48 76 847 13 78
    fax  + 48 76 847 12 04
    e-mail: marianna.ostwald@mercus.com.pl

    Zespół Importu i Eksportu
    tel. + 48 76 847 13 88
    tel. + 48 76 724 81 24
    tel. + 48 76 847 11 09
    tel. + 48 76 749 38 05 
    fax + 48 76 847 12 04
    e-mail: import@mercus.com.pl

Biuro Handlu Zagranicznego wykonuje rocznie średnio 180 transakcji zagranicznych na dostawy maszyn i urządzeń techniczno-technologicznych, części zamiennych, materiałów oraz usług specjalistycznych zamawianych przez KGHM Polska Miedź S.A. i innych odbiorców.


REALIZUJEMY:

Transakcje handlowe na rzecz podmiotów gospodarczych na rynkach międzynarodowych.

OFERUJEMY:
 • Kompleksową usługę handlową pośrednicząc w zakupach dóbr zagranicznych dla potrzeb górnictwa miedziowego oraz spółek w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., a także dla innych odbiorców.
 • Wieloletnie doświadczenie zawodowe w handlu zagranicznym oraz naszą wiedzę rynkową o dostawcach zagranicznych i ich konkurencji, o warunkach cenowych, o bezpieczeństwie płatności, itd.
 • Posiadaną przez nas wśród dostawców reputację solidnego kontrahenta, co znacznie ułatwia uzyskanie korzystnych warunków kontraktowych.
 • bezpośrednią współpracę z każdym zleceniodawcą, pozyskując korzystne oferty, wykonując negocjacje handlowe z jego udziałem, zawierając kontrakty na warunkach przez niego akceptowanych, organizując i obsługując odbiory techniczne i szkolenia u dostawców zagranicznych, realizując kontrakty prawidłowo i terminowo oraz rozliczając je zgodnie ze zmieniającymi się przepisami celnymi i podatkowymi.

 
Przedmiotami transakcji obsługiwanych przez Biuro Handlu Zagranicznego są między innymi:

Huta Miedzi – Głogów, Legnica, Cedynia:
 • elektrofiltry
 • prasy filtracyjne
 • skrubery
 • maszyny odlewnicze anod Cu
 • suszarnia koncentratu Cu
 • piece indukcyjne
 • pompy
 • instalacje zagęszczania elektrolitu
 • przenośniki zgrzebłowe i łańcuchowe
 • urządzenia do modernizacji linii produkcyjnych
 • części zamienne
 • materiały ceramiczne do remontu pieców hutniczych
 • oraz nieograniczony asortyment dóbr produkcyjnych
 
Zakłady Górnicze Rud Miedzi:
 • podziemne wentylatory osiowe
 • górnicze aparaty ucieczkowe
 • stalowe liny szybowe
 • wiertarki hydrauliczne
 • taśmy przenośnikowe
 • części zamienne i materiały remontowe
 • oraz nieograniczony asortyment dóbr produkcyjnych

Zakład Wzbogacania Rud:
 • maszyny flotacyjne
 • prasy filtracyjne
 • analizatory rentgenowskie
 • części zamienne

 
Dla innych odbiorców:

 • wodolot ratunkowy
 • samolot dwu-śmigłowy, 8-osobowy
 • górniczy samojezdny dźwig ratunkowy
 • usługi ekspertyz geologicznych
 • usługi remontowe urządzeń

Wieloletnimi kontrahentami zagranicznymi
w dostawach wyżej wymienionych dóbr są między innymi:

 • Aliaxis UI GmbH
 • ArcelorMittal Wire France
 • Bridon International
 • BT Seals Austria GmbH
 • Chematur Ecoplanning Oy
 • Draeger
 • GEA Bischoff GmbH
 • Haldor Topsoe A.S.
 • Hazelett Strip-Casting Corporation
 • Howden Ventilatoren GmbH
 • Kumera Oy
 • Outotec Oy
 • Pewag GmbH
 • RHI AG
 • Saint Gobain
 • SGL Carbon GmbH
 • SMS group GmbH
 • Upcast OY