Powrót
2019-02-01

Drugie miejsce dla Mercus Logistyka sp. z o.o. w rankingu „Diamenty Forbesa 2019”


Drugie miejsce dla Mercus Logistyka sp. z o.o. w rankingu „Diamenty Forbesa 2019” - Display - Portal KGHM

Co to są Diamenty Forbesa? To najważniejsze na polskim rynku zestawienie firm, których wartość rośnie najszybciej w ostatnich trzech latach. W najnowszym wydaniu Magazynu „Forbes” ukazał się ranking „Diamentów Forbesa 2019”, w którym MERCUS Logistyka sp. z o.o. znalazła się w gronie laureatów, zajmując zaszczytne, drugie miejsce, w kategorii - według poziomu przychodów - powyżej 250 mln złotych.

Wyniki rankingu zostały opracowane na podstawie szwajcarskiej metody wyceny wartości firmy. Wśród kluczowych kryteriów znalazły się m.in.: wyniki finansowe, wartość majątku, historia płatnicza czy brak negatywnych zdarzeń prawnych.

MERCUS Logistyka sp. z o.o. została wymieniona wśród innych przedsiębiorstw w Polsce o najbardziej dynamicznym wzroście wartości.

Wysoka, druga pozycja w rankingu jest wynikiem pracy wszystkich pracowników Spółki, którzy z najwyższą starannością i dbałością tworzą jej wartość.

Kluczowa pozostaje tu rola Strategicznego Odbiorcy, a mianowicie KGHM Polska Miedź S.A. i Spółek jej Grupy Kapitałowej.

Wieloletnia współpraca z pracownikami Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. i Grupą Kapitałową oraz naszymi Partnerami zewnętrznymi, wpłynęła na poprawę  szeregu procesów, prowadząc do ich optymalizacji, a także podnoszenia jakości świadczonych przez MERCUS usług.

Niezależnie od powyższego pracownicy Spółki dbają o swój rozwój, podnoszą kwalifikacje, przez co potrafią identyfikować potrzeby naszych Klientów i wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom.

Zarząd MERCUS Logistyka sp. z o.o. i pracownicy realizują cele postawione przez Właściciela i stawiają sobie coraz to nowe wyzwania, by wspólnie kreować wartość dla Właściciela – KGHM Polska Miedź S.A.

W tym miejscu, Zarząd MERCUS Logistyka sp. z o.o. dziękuje wszystkim pracownikom oraz Partnerom za zaangażowanie i współpracę, bowiem zaszczytna pozycja w rankingu „Diamentów Forbesa 2019”, jest naszym wspólnym sukcesem.