O firmie
W skrócie:

Spółka MERCUS Logistyka od 1991 roku buduje swoją pozycję na rynku, jako:

  • operator logistyczny KGHM Polska Miedź S.A. i Spółek Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.,
  • wiodący partner realizujący sprzedaż materiałów, towarów i usług będących w obrocie z Grupą Kapitałową KGHM na rzecz rynku zewnętrznego, z zachowaniem najwyższych standardów jakości i konkurencyjności,
  • producent wiązek przewodów elektrycznych i okablowań dla producentów sektora elektroenergetycznego, wysokich technologii i biotechnologii oraz przewodów hydraulicznych pod potrzeby m.in. maszyn górniczych,
  • doświadczony przewoźnik osób w ruchu krajowym i zagranicznym.

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „MERCUS” sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, powstało ze wspólnej inicjatywy Zarządu Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi w Lubinie i Dyrekcji FLT-Metall GmbH w Dusseldorfie jako spółka joint-venture z przewagą  kapitału zagranicznego.Spółka rozpoczęła swoją działalność 1 października 1991 roku.

Z chwilą powstania, PHP „MERCUS” sp. z o.o. przejęła w części kadry i zaplecze techniczne z Zakładu Handlowo-Produkcyjnego „Zakmat” w Polkowicach, tj. jednostki wchodzącej uprzednio w skład KGHM, jako przedsiębiorstwa państwowego, wyspecjalizowanego w prowadzeniu zaopatrzenia przemysłu miedziowego w materiały i inne towary niezbędne do produkcji i utrzymania ruchu.

Stosownie do zmieniających się warunków ekonomicznych, gospodarczych i potrzeb rozwojowych, w kolejnych latach następowały zmiany w strukturze kapitałowej Spółki.

Obecnie 100% udziałów w kapitale zakładowym posiada KGHM Polska Miedź S.A.

Z dniem 12 marca 2015 roku dokonano zmiany nazwy Spółki na MERCUS Logistyka sp. z o.o. akcentując rolę operatora logistycznego KGHM Polska Miedź S.A. i Spółek Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., przy jednoczesnej aktywności na rynku otwartym, realizując  sprzedaż hurtową i detaliczną towarów przy wykorzystaniu zróżnicowanych kanałów dystrybucji.

MERCUS Logistyka sp. z o.o. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „Lubinpex” Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie.