Kontakt

MERCUS Logistyka sp. z o.o.

59-101 Polkowice
ul. Kopalniana 11

Centrala: tel. 76 724 81 10

SEKRETARIAT
tel. 76 724 81 13
fax 76 847 11 40
e-mail: mercus@mercus.com.plp.o. DYREKTORA CENRTUM LOGISTYKI MATERIAŁOWEJ
Marcin Burhardt

tel. 726 847 13 70
e-mail: marcin.burchardt@mercus.com.plZ-ca DYREKTORA CENRTUM LOGISTYKI MATERIAŁOWEJ
Joanna Halbersztadt

tel. 76 720 84 19
e-mail: joanna.halbersztadt@mercus.com.pl 


DYREKTOR TECHNICZNY
Anna Horoszczak

 tel. 76 724 81 20
fax 76 847 11 40
e-mail: anna.horoszczak@mercus.com.plZESPÓŁ SPRAW PRACOWNICZYCH

tel. 76 724 81 50
tel. 76 724 81 51
tel. 76 724 81 49
e-mail: zp@mercus.com.pl ZESPÓŁ TRANSPORTU 
KIEROWNIK ZESPOŁU

Jarosław Karkocha 
tel.: +48 76 724 81 22
kom.: +48 783 110 251

Trans ID: 915525-1

e-mail: jaroslaw.karkocha@mercus.com.pl

Z-ca KIEROWNIKA ZESPOŁU TRANSPORTU
Tomasz Kołodziej
tel.: +48 76 724 81 64
kom.: +48 667 693 222
e-mail: tomasz.kolodziej@mercus.com.pl
Trans ID: 915525-2
Trans ID Mercus Logistyka: 915525

 
 


Z- ca DYREKTORA
Joanna Halbersztadt
tel.:    76 720 84 19
kom.:  887 845 045
e-mail: joanna.halbersztadt@mercus.com.pl

Zespół HZ 1
Zespół Towarów Strategicznych
e-mail: H1Z@mercus.com.pl


Zespół HZ 2 
Zespół Środków Ochrony Osobistej
e-mail: H2Z@mercus.com.pl


Zespół HZ 3 
Zespół Asortymentu Katalogowego
e-mail: H3Z@mercus.com.pl


Zespół HZ 4
Zespół Asortymentu Wielobranżowego
e-mail: H4Z@mercus.com.pl

Zespół HZW
Zespół Wsparcia Logistyki i Reklamacji

Kierownik Zespołu
Waldemar Błaszczyk

tel.  76 724 82 37
e-mail: waldemar.blaszczyk@mercus.com.pl

REKLAMACJE
kom.: 88 77 75 550

 

ZAKŁAD PRODUKCJI ELEKTRO-MECHANIACZNEJ W SOBINIE

DYREKTORA ZPEM w Sobinie
Joanna Hnat
tel.:     76 847 11 61
kom.:  723 973 918
e-mail: joanna.hnat@mercus.com.pl

KIEROWNIK Wydziału Produkcji/Z-ca DYREKTORA ZPEM w Sobinie
Marek Wcześniak
tel.: 76 847 12 62
kom.: 887 883 371

e-mail.: marek.wczesniak@mercus.com.pl


ZESPÓŁ HANDLU I MARKETINGU W SOBINIE
tel.       76 724 83 40
fax       76 724 83 44
e-mail: pw2@mercus.com.pl


WYDZIAŁ HANDLU ARTYKUŁAMI BUDOWLANYMI
p.o. KIEROWNIK WYDZIAŁU

Barbara Leopold
tel.     76 724 82 48
fax      76 724 82 36
e-mail: barbara.leopold@mercus.com.pl

BIURO HANDLU ARTYKUŁAMI BUDOWLANYMI
tel.:    76 724 82 49
          76 724 82 45
fax      76 724 82 36

e-mail: tb@mercus.com.pl


CENTRUM ZAOPATRZENIA BUDOWNICTWA  W LUBINIE

Z-ca KIEROWNIKA
Dominik Skorupka
tel.: 76 847 87 80
kom.: 693-696-360
e-mail: dominik.skorupka@mercus.com.pl

HURTOWNIA WIELOBRANŻOWA
KIEROWNIK
Jerzy Głowacki
tel.: 76 8478 777
e-mail: jerzy.glowacki@mercus.com.pl

Z-ca KIEROWNIKA
Sandra Magdziak–Kaziczka
tel.: 76 847 11 35
e-mail: sandra.magdziak-kaziczka@mercus.com.pl


BIURO HANDLU ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI
KIEROWNIK WYDZIAŁU/KIEROWNIK  ZESPOŁU OBROTU ART. PRZEMYSŁOWYMI
Barbara Lis
tel.:    76 726 8267
fax     76 724 82 60
e-mail: barbara.lis@mercus.com.pl

BIURO HANDLU ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI
tel.:     76 724 82 62
           76 724 82 67
fax       76 724 82 60
e-mail: p1@mercus.com.pl
WYDZIAŁ PRZEWOZÓW OSOBOWYCH

DYREKTOR WYDZIAŁU
Jan Taraciński 
tel.: 76 847 10 71
e-mail: jan.taracinski@mercus.com.pl

Z-ca Dyrektora Wydziału
Renata Żuber-Stasiak
tel.: 76 847 10 04
kom.: 609 710 785
e-mail.: renata.zuber-stasiak@mercus.com.pl

ZESPÓŁ DYSPOZYTURY

Dyspozytor całodobowy:
tel.: 76 847 17 60
email: wpolubin@mercus.com.plPRZEWOZY PRACOWNICZE

KIEROWNIK DZIAŁU KOORDYNACJI PRZEWOZÓW
Agnieszka Adamczewska
tel.: 76 847 17 13

e-mail: agnieszka.adamczewska@mercus.com.pl

 ROZKŁADY

tel.:  76 847 10 76
tel.:  76 847 17 06
tel.:  76 847 17 13

REKLAMACJE

Kasa biletowa czynna w godz.: 7.15 do 14.30
tel.     76 847 17 06

email: katarzyna.chrzaszcz@mercus.com.pl

WYNAJEM AUTOKARÓW
KIEROWNIK
Paweł Kiljan
tel.: 76 847 17 51

Joanna Pirus
tel.: 76 847 17 51
email: joanna.pirus@mercus.com.pl

DYSPOZTOR CAŁODOBOWY:
tel.: 76 847 17 60
e-mail.: wpolubin@mercus.com.pl


ZAPYTANIA:
email: osobowy@mercus.com.pl

 
WARSZTAT SAMOCHODOWY
ul. M. Skłodowskiej-Curie 190 a
59-300 LUBIN
tel.: 76 724 82 05
e-mail: serwis@mercus.com.pl

KIEROWNIK WARSZTATU
Violetta Siuda
tel. 76 724 82 05
e-mail:violetta.siuda@mercus.com.pl

INSPEKTOR
Piotr Szymczyk
tel. 76 846 14 15

e-mail: piotr.szymczyk@mercus.com.pl