Zakład Produkcji Elektro-Mechanicznej

Dyrektor  ZPEM w Sobinie
 
  Joanna Hnat
    tel.:   76 847 11 61
    fax     76 724 83 44
     kom.: 723 973 918
    e-mail: joanna.hnat@mercus.com.pl

Kierownik Wydziału Produkcji ZPEM w Sobinie
   Z-ca DYREKTORA ZPEM w Sobinie
   Marek Wcześniak
   tel.:   76 847 12 62
   kom.: 887 883 371

   e-mail.: marek.wczesniak@mercus.com.pl

Zespół Handlu ZPEM w Sobinie
 
  ul. Wiertnicza 1
    59-101 Sobin
    tel.:  76 847 11 61
    fax    76 724 83 44
    e-mail: pw2@mercus.com.plZakład Produkcji Elektro-Mechanicznej
MERCUS Logistyka sp. z o.o.  produkuje wiązki elektryczne od 1991 roku. Jest wysoko wyspecjalizowanym zakładem lokowanym na czołowych pozycjach wśród producentów wiązek elektrycznych. Posiada łącznie ponad 100 maszyn do obróbki kabli od 0,15 mm2 do 240 mm2 do różnych operacji specjalistycznych występujących w produkcji wiązek.


Na podstawie otrzymanego od Klienta zestawienia tabelarycznego przewodów zawierającego ich opis, adresy, rodzaj konektorów na końcach w postaci plików CAD, Excel, w formie konwencjonalnych wydruków papierowych lub wzorów wyrobów, opracowujemy ofertę na dostawę  wiązki, kompletu okablowania urządzenia lub kompletu okablowania szafy sterowniczej.

Rozwiązanie to pozwala na osiągnięcie następujących korzyści:

1) zmniejszenie kosztów łańcucha dostaw, obsługi zakupów, zmniejszenie zapasów magazynowych o surowce do produkcji wiązek kablowych
2) dostawy na czas, skrócenie LT dostaw
3) dostęp do zaawansowanych metod produkcji, nowoczesnego sprzętu i wyposażenia
4) profesjonalne wykonanie wiązek elektrycznych z testowaniem połączeń i parametrów elektrycznych
5) wysoką powtarzalność i jakość
6) n
iższe ceny dostarczanych wiązek
7) skrócenie czasu produkcji wyrobu końcowego

Produkowane
wiązki elektryczne stosowane są w następujących gałęziach gospodarki:

ENERGETYKA

 • wiązki elektryczne elektrowni wiatrowych-diagram poniżej
 
 • wiązki elektryczne elektrowni fotowoltaicznych
 • wiązki elektryczne do UPS
 • wiązki elektryczne rozdzielnic NN, SN
 • wiązki elektryczne przekształtników

PRZEMYSŁ MASZYNOWY

 • wiązki kompresorów
 • wiązki do maszyn górniczych
 • wiązki silników


PRZEMYSŁ POZOSTAŁY

 • wiązki sterujące w automatyce przemysłowej
 • wiązki pomp ciepła
 • wiązki do AGD
    
ZPEM do produkcji wiązek elektrycznych wykorzystywane są następujące technologie:
 • obróbka i aplikacja złączy IDC typu Rast 2,5 i Rast 5,0
 • obróbka i aplikacja złączy IDC krawędziowych typu Edge
 • obróbka i aplikacja złączy IDC do kabli płaskich
 • obróbka mikrozłączy
 • zagniatanie (crimpowanie) złączy automatyczne i półautomatyczne z czynną kontrolą crimpu CFA
 • zagniatanie złączy tulejkowych izolowanych
 • zgrzewanie złączy i brykietowanie kabli (ultradźwiękowe lub oporowe)
 • lutowanie
 • drukowanie atramentowe na izolacji
 • termodruk na izolacji
 • obkurczanie rur termokurczliwych
 • montaż gniazd i wtyczek z kontrolą momentów zakręcania
 • montaż wiązek 2D i 3D
 • operacje pomocnicze opaskowania, taśmowania, przewlekania, klejenia, skręcania, cięcia i odizolowania
 • badania laboratoryjne wielkości elektrycznych i mechanicznych

Zarządzanie Jakością

W Zakładzie wdrożono i stosuje się, System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015 (data pierwszej certyfikacji 30.10.1998 r.). Aktualny certyfikat ISOQAR CEE. o numerze 16826-Q15-001PL ważny jest do 19.11.2024 roku. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie, że wyrób finalny zwalniany jest dopiero po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych testów na zgodność z planami kontroli jakości oraz odpowiednimi procedurami.

 

Zakład posiada również certyfikat UL na komponenty i produkcję wiązek zgodnie z normą UL 817 (ZPFW2, ZPFW8), co upoważnia do produkcji i sprzedaży na rynek USA i Kanady. Użyte komponenty, produkcja i jakość wykonania kontrolowana jest przez inspektora Underwriters Laboratories Inc. i oznaczana znakami uznania wyrobu UL typu (A) lub (B).

Zgodnie z wymaganiami Systemu Jakości dokonywana jest weryfikacja wyrobów na wszystkich etapach procesu produkcji używając metod statystycznych a jeśli to konieczne prowadzona jest 100% kontrola końcowa wyrobu.

Działania kontrolne obejmują:
 • Kontrolę dostaw
 • Kontrole operacji i międzyoperacyjne
 • Kontrolę końcową
W trakcie kontroli badane są parametry elektryczne oraz mechaniczne:
 • Spadek napięcia na połączeniach z przewodami nasuwek lub końcówek
 • Pomiar rezystancji izolacji
 • Wytrzymałość elektryczna izolacji
 • Sprawdzenie ciągłości i adresów połączeń elektrycznych na zgodność z dokumentacją
 • Siła połączenia końcówki lub nasuwki z przewodem
 • Siła łączenia nasuwki z wsuwką
 • Wypychanie nasuwki z obudowy (push out)
 • Wykonanie zgładu przekroju połączenia crimpowanego lub IDC
 • Kontrola gazoszczelności
 • Pomiar i nastawa momentów dokręcania
 • Od  2001 roku ZPEM produkuje również wysokociśnieniowe przewody hydrauliczne do maszyn roboczych ciężkich:
 • Przewody hydrauliczne jednooplotowe
 • Przewody hydrauliczne dwuoplotowe
 • Przewody hydrauliczne czterospiralne

Przewody hydrauliczne badane są statystycznie na stanowisku kontroli statycznym ciśnieniem próbnym o wartości 240% ciśnienia roboczego.

Do produkcji używamy nowoczesnych urządzeń firm Finn-Power i Uniflex.

Dostawcami materiałów do produkcji przewodów hydraulicznych są: Semperit, Eaton SEL, Stomil Bydgoszcz.


Electro Industry Poland (electro-industry-poland.com) 


Aktualne CertyfikatyFOLDER - zobacz

Folder okładka

                       


                       
        W YP R Z E D A Ż
        materiałów do  produkcji
        wiązek elektrycznych 
                               
       SPRAWDŹ