Aktualne Ogłoszenia
 1.  Ogłoszenia Rady Nadzorczej MERCUS Logistyka sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:
  Prezesa Zarządu MERCUS Logistyka sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach

  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA 2. Ogłoszenia Rady Nadzorczej MERCUS Logistyka sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:
  Wiceprezesa Zarządu MERCUS Logistyka sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach
  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA 3. Ogłoszenia Rady Nadzorczej MERCUS Logistyka sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:
  Wiceprezesa Zarządu MERCUS Logistyka sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach
  SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA