KONKURS

I. Rada Nadzorcza Spółki MERCUS Logistyka sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko PREZESA ZARZĄDU Spółki MERCUS Logistyka sp. z o.o.
 Informacje dla kandydatów dotyczące zgłoszenia i kryteriów


II. Rada Nadzorcza Spółki MERCUS Logistyka sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko WICEPREZESA ZARZĄDU Spółki MERCUS Logistyka sp. z o.o.

Informacje dla kandydatów dotyczące zgłoszenia i kryteriów


III. Rada Nadzorcza Spółki MERCUS Logistyka sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko WICEPREZESA ZARZĄDU Spółki MERCUS Logistyka sp. z o.o.
Informacje dla kandydatów dotyczące zgłoszenia i kryteriów