Aktualne Ogłoszenia  1. Ogłoszenia Rady Nadzorczej MERCUS Logistyka sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:
    Wiceprezesa Zarządu MERCUS Logistyka sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach
    SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA


  2. Ogłoszenia Rady Nadzorczej MERCUS Logistyka sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:
    Wiceprezesa Zarządu MERCUS Logistyka sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach
    SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA