Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony i przetwarzania danych osobowych w Mercus Logistyka sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Mercus Logistyka sp. z o.o., z siedzibą w Polkowicach, ul. Kopalniana 11, 59-101 Polkowice, tel. +48 76 724 81 13, fax. +48 76 847 11 40.

2. Z inspektorem ochrony danych w Mercus Logistyka sp. z o.o. możesz się skontaktować za pomocą formularza na stronie mercus.com.pl. oraz wysyłając wiadomość e-mail na iodo@mercus.com.pl.

3. Spółka przetwarza dane na podstawie:
3.1. twojej dobrowolnej zgody – Art. 6 ust. 1 lit. a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
3.2. Art. 6 Ust. 1 lit. b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której danę dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą;
3.3. Art. 6 Ust. 1 lit. c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

4. Spółka przetwarza dane w celu:
4.1. wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą;
4.2. zawarcia i realizacji umów z klientami;
4.3. zapewnienia bezpieczeństwa klientów indywidualnych, kontrahentów i mienia Spółki, poprzez monitoring sklepów i parkingów, z zachowaniem prywatności i godności osób;
4.4. marketingowym rozumianym jako:

4.4.1. przekazywanie, w tym wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych,
4.4.2. przekazywanie informacji handlowych za pomocą systemów wysyłających wiadomości sms oraz e-mail,
4.4.3. łączenie danych otrzymanych od Klienta z informacjami dotyczącymi jego preferencji w celu dopasowania informacji handlowych do znanych lub przewidywanych potrzeb Klienta lub jego oczekiwań (profilowanie). Termin „informacje handlowe” oznacza wszelkie formy reklamy, promocji, w tym konkursy i gry losowe, a także oferty handlowe lub propozycje nabycia. Mogą one dotyczyć: promocji wizerunku, usług lub produktów Spółki lub innych podmiotów, których usługi lub produkty są oferowane w związku z działalnością spółki;

4.5. realizowanie programu lojalnościowego (karta stałego klienta);
4.6. realizowanie reklamacji produktu i/lub usługi.

5. Twoje dane mogą być także przetwarzane w innych celach, m.in:
5.1. przeniesienia danych do archiwum;
5.2. udostępnienia danych na potrzeby audytu lub postępowa;
5.3. doradztwa biznesowego, ekonomicznego lub prawnego, które jest świadczone dla Mercus Logistyka sp. z o.o..

6. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą:
6.1. Pracownicy Mercus Logistyka sp. z o.o.;
6.2. Dostawcy produktów i/lub usług;
6.3. Firmy zajmujące się ochroną mienia;
6.4. Firmy obsługujące transport produktów;
6.5. Firmy obsługujące systemy informatyczne;
6.6. Firmy obsługujące systemy płatności.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów.

8. Możesz w każdej chwili uzyskać informacje na temat swoich danych, które przetwarzamy, a także skorzystać z prawa do korekty, wstrzymania przetwarzania lub usunięcia swoich danych. W tym celu należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą wybranego sposobu opisanego w punkcie 2.

9. Jeżeli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie lub wykorzystanie swoich danych przez Mercus Logistyka sp. z o.o., możesz zgłosić swój sprzeciw za pomocą formularza kontaktowego na stronie mercus.com.pl.

10. Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

11. Przetwarzanie Twoich danych będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.