Wizja i Misja Spółki


Wizja spółki

 

Mercus Logistyka sp. z o.o to spółka logistyczno-handlowo-usługowa pełniąca funkcję operatora logistycznego na rzecz oddziałów i spółek GK KGHM Polska Miedź SA oraz prowadząca sprzedaż towarów i usług na wyselekcjonowanych rynkach zewnętrznych.


Misja spółki

 

  • Rozwijać i doskonalić zaplecze logistyczne dla wszystkich oddziałów KGHM Polska Miedź SA i jej Grupy Kapitałowej
  • Stwarzać warunki do obniżki kosztów zaopatrzenia i zużycia materiałowego Oddziałów KGHM Polska Miedź SA
  • Być preferowanym dostawcą wysokiej jakości towarów, wyrobów i usług
  • Maksymalnie zaspokajać potrzeby naszych klientów
  • Tworzyć warunki dla zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa i jego pracowników
  • Zwiększać wartość Spółki