2023-11-15

Klauzula Informacyjna dla Kontrahentów

Klauzula Informacyjna Administratora Danych Osobowych MERCUS Logistyka dla Kontrahentów biorących udział w postepowaniach przetargowych

2023-11-15

Klauzula Informacyjna dla Oferentów

Klauzula Informacyjna Administratora Danych Osobowych MERCUS Logistyka dla Oferentów biorących udział w postępowaniach przetargowych

2022-11-03

Aktualizacja Zasad Wyboru Oferentów w MERCUS Logistyka sp. z o.o.

2022-10-06