Powrót
2018-09-27

ZPEM zakończenie ponownego procesu certyfikacji ISO 9001:2015

Z wielką przyjemnością informujemy, że zakończył się proces ponownej certyfikacji ZPEM w Sobinie na zgodność funkcjonowania Zakładu Produkcji Elektromechanicznej w Sobinie, z nową normą ISO 9001:2015. Podczas auditu w Organizacji stwierdzono, że:

  1. system zarządzania w Spółce spełnia wymagania auditowanego standardu – ISO 9001,
  2. organizacja skutecznie wdrożyła system zarządzania,
  3. system zarządzania jest zdolny do osiągania celów polityki Organizacji.

Nowy certyfikat jest ważny do 19 listopada 2021 roku.

Powyższy certyfikat pozwala skutecznie zdobywać nowe rynki zbytów i zawierać kontrakty handlowe z firmami z całego świata. Jest uznawany i bardzo często wymagany przy procesie negocjacji w celu potwierdzenia jakości funkcjonowania zakładu. Gratulujemy wszystkim pracownikom, którzy przyczyniają się każdego dnia do realizacji wysokich i rygorystycznych norm.